Uspešen poskusni zagon kotla daljinskega ogrevanja DOLB Kobarid